Home การเงิน 7 ข้อดีมาก ของการเก็บออมทอง ที่หลายคนไม่รู้… แทน

7 ข้อดีมาก ของการเก็บออมทอง ที่หลายคนไม่รู้… แทน

2 second read
ปิดความเห็น บน 7 ข้อดีมาก ของการเก็บออมทอง ที่หลายคนไม่รู้… แทน
0
แทน

1. ป้องกันอัตราเงิ น เฟ้ อ ยุ ค นี้ ข้าวของแพงขึ้น แทน

สมัยนี้ เงินเก็บแทบไม่เหลือ แล้วอัตราเงิ น เฟ้ อ นับว่าเป็น ศั ต รู ตัว ฉ ก าจที่ทำให้เงินมีมูลค่าลดลง แทน

เพราะถ้าเกิดภาวะเงิ นเฟ้ อนั่นแปลว่า สิ น ค้า

และบริการต่าง ๆ จะมีราค าแพงกว่าเดิม

อย่ างเมื่อ 3 ปีที่แล้วนั้น ราคาก๋วยเตี๋ยวชาม 30 บาท ทุ กวันนี้ล่ะ40 บาท เป็นต้น

และนี่แหละ จะส่งผลต่อเงิ นเก็บที่มีอยู่จนไม่พอใช้จ่ายในวัยเกษียณ แต่กลับกัน ทองคำ สามารถป้องกันความเสี่ ยง

ของอัตราเงิ นเฟ้ อได้ดีราคาท องนั้นไม่เปลี่ยนไปตามราคาสินค้า ยิ่งเงิ นเฟ้ อสูงราคาท องยิ่งสูงตามไปด้วย

แทน

2. ใช้จ่ายในย ามเจ็ บป่ วย

เช่น ค่ารั กษาพย าบาล ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งรายจ่ายที่คนทุ กวัยต้องนึกถึงเชียวล่ะ โดยเฉพาะวัยเกษียณที่มีอายุมาก ๆ แล้ว

สุ ขภาพก็อาจไม่ได้ดีเหมือนก่อนโอกาสเกิดโ ร ค ร้ ายก็มากขึ้นตามอายุ ฉะนั้น ควรเตรียมพร้อมกับค่าใช้จ่ายส่วนนี้

และแน่นอนว่าโร ค ร้ า ย บางโ ร ค มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง

ประกันสุ ขภาพหรือประกันสังคม อาจจะช่วยเราได้ไม่เต็มที่หรอกเราจึงต้องมีเงิ นเก็บในส่วนนี้ให้พอ…

 

3. ให้เป็นของขวัญลูก สำหรับวันสำคัญ เพราะทองคำ นับว่าเป็นสมบัติที่มีมูลค่า

หลาย ๆ คนเก็บทองไว้ก็เพื่อเป็นมรดกให้แก่ลูกหลาน บ้างก็เอาไว้เป็นทุนสำรองหรือให้เป็นของขวัญในวันสำคัญ ๆ

แทน

และลูกหลานของเราก็นำท องเหล่านี้ ไปต่อยอดทางการเงิ นอีกทอดหนึ่งได้เช่นกัน

4. ใช้แทนการเก็บเงิน เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ งั้นเปลี่ยนมาเป็นทองแทน

เพราะมันเป็นสินทรัพย์ตัวหนึ่ง ที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บเงินสำหรับผู้ที่เก็บเงินไม่อยู่

โดยการเก็บท อง แทนการเก็บเงิ น นั้นก็เหมือนกับการฝากเงิ นประจำกับธนาคารแค่เปลี่ยนจากสะสมเงิ น

เป็นสะสมท องแทนโดย จะใช้โปรแกรมออมทอง ก็คือ ทะยอยซื้อทองสะสมทุ ก ๆ เดือน เพราะงั้น

เราจะได้ราคาแบบเฉลี่ยกันไปทีนี้พอออมครบอยาก จะเบิกทองมาเก็บไว้กับตัวเองบ้าง

หรือข ายคืนเปลี่ยนเป็นเงิ นก็ทำได้เช่นกัน

 

5. เป็นทุนในการทำธุรกิจ เมื่อต้องการทำธุริจแต่ทุนไม่พอ

และเ งินเก็บเหลือน้อย แม้ว่า…ท อ งคำ จะไม่มีปันผล ไม่มี ดอ กให้เหมือนสินทรั พย์อื่น ๆ แต่ว่านะ…

ราคาส่วนต่างคือสิ่งที่ทำให้ท องคำ ได้รับความสนใจในการลงทุ น

และมีหลายคนที่เกษียณแล้วหันมาทำธุรกิจเล็ก ๆ เพื่อให้เกิดรายได้ โดยบางครั้งอาจต้องใช้ทุนไม่น้อย เงิ นที่เก็บมาอาจไม่พอ

ทำให้ท องคำเป็นสินทรัพย์ที่ซัพพอร์ตในเรื่องนี้ได้เป็นอย่ างดี

แทน

6. สำรองการเ งินในย ามฉุ กเฉิน

เราคงจะเคยเห็นข่าวผู้ปกครอง นำทองมาข ายในช่วงเปิดเทอม เนื่องจากว่าค่าใช้ เรื่องเรียนต่อของลูกค่อนข้างสูง

พ่อแม่ท่านใดที่ไม่ได้วางแผนการเ งินดี ๆ ล่ะก็ ได้ทองคำนี้ละมาช่วยให้ผ่านพ้นช่วงยากลำบากไปได้ทั้งนี้ยังมีเรื่อง

ของอุบั ติเหตุ หรือแม้แต่ปัญหาทางด้านกฎหมายที่อาจจำเป็นต้องใช้เ งินมาก

จนส่งผลให้เงินหมดไป หรือแม้แต่ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจแ ย่ ฯลฯ จนทำให้เ งินเก็บที่คาดว่าจะพอใช้ในอนาคต กลับไม่พอซะงั้น

 

7. สินทรัพย์ทางเลือกการกระจายความเ สี่ยง

เพราะการถือท องคำไว้เผื่อวันใดหุ้ น ต ก จะได้อุ่นใจอยู่เสมอความเสี่ยงที่ว่านี้ คือ ความเสี่ ยงของค่าเงิ น

และมีหลายประเทศ เก็บสำรอง ท องคำไว้ เพื่อป้องกันการเกิดวิกฤตทางการเ งิน

ซึ่งคนวัยเกษียณจำนวนไม่น้อยเลย ที่ซื้อท องเก็บไว้ เพื่อเป็นการลงทุน ทั้งยังกระจายความเสี่ ยงของสินทรัพย์อื่น ๆ ด้วย

เช่น หุ้ นตราส ารห นี้ พันธบัตร เพราะถ้าเกิดวิกฤตสินทรัพย์ที่ลงทุนตัวใดขาดทุนจะได้มีทองเอาไว้เป็นหลักประกัน

“เพราะราคาทองไม่เปลี่ยนไปตามราค า สิ น ค้ า

อื่นยิ่งเงิ นเฟ้อสูง… ราคาท องยิ่งสูง…

ฉะนั้น การมีทองติดตัวไว้ทำให้เราอุ่นใจได้

ว่ามีเงินสำรอง และ ทองยังเป็นที่นิยมไม่ตกรุ่น”

Load More Related Articles
Load More By Nuttawat Pharawan
Load More In การเงิน

Check Also

8 นิสัยผู้ชาย..ที่ไม่ควรเอาเป็นพ่อของลูก และไม่ควรคบให้ เสียเวลา

ทุกวันนี้ผู้ชายดีมันก็มีน้อย แต่ใช่ว่า จะต้องรีบแ ย่ งก … …