Home แม่ลูก.. เรื่องที่แม่ต้องสอนลูก และเป็นแบบอย่างที่ดี..ลูกไม่ต้องเก่งก็ได้ แค่ลูกเป็นคนดีก็พอ

เรื่องที่แม่ต้องสอนลูก และเป็นแบบอย่างที่ดี..ลูกไม่ต้องเก่งก็ได้ แค่ลูกเป็นคนดีก็พอ

13 second read
ปิดความเห็น บน เรื่องที่แม่ต้องสอนลูก และเป็นแบบอย่างที่ดี..ลูกไม่ต้องเก่งก็ได้ แค่ลูกเป็นคนดีก็พอ
0
เรื่องที่แม่ต้องสอนลูก

เรื่องที่แม่ต้องสอนลูก ไม่ใช่แค่เรียนให้เก่ง แต่ต้องเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณภาพในสังคม โตขึ้นไปไม่ลำบ าก

วิธีการสอนลูกที่ต้องเริ่มตั้งแต่ยังเล็กไม่ต้องเก่ง

ขอแค่เป็นคนดีนะลูก.. เรื่องที่แม่ ต้องสอนลูกตั้งแต่ยังเล็ก แนะนำพ่อแม่ผู้ปกครองถึงเรื่องที่แม่ต้องสอนลูก

ว่าการสร้างสังคมที่ดี เริ่มที่ตัวเรา และต้องช่วยกันปลูกฝังความดี สู่หัวใจลูกตั้งแต่ยังเล็ก

สำหรับเทคนิคการเลี้ยงลูกให้จิตใจดีต้องเริ่ม ดังนี้

วิธีการสอนลูกให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณภาพในสังคม โตขึ้นไปไม่ลำบ าก

1.ฝึกให้ลูกช่วยเหลือตนเอง

ฝึกให้ลูกช่วยเหลือ ตนเอง เพื่อเป็นพื้นฐานทักษะอื่นๆ

ต่อไป เพราะการที่เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้

และลดการพึ่งพาคนอื่นจะทำให้เด็กเกิดความมั่นใจในตัวเอง

ลดความกังวลและพร้อมที่จะเรียนรู้ทักษะอื่นๆ ในชีวิตประจำวัน

 

2.ฝึกลูกช่วยงานบ้าน

ฝึกลูกช่วยงานบ้าน เริ่มได้ตั้งแต่เล็ก ๆ โดยส่วนใหญ่ เด็กวัย 2 ขวบ เริ่มฟัง

และเข้าใจคำสั่งง่าย ๆ ดังนั้นเราควรฝึกลูกให้ช่วยงานบ้านขั้นพื้นฐาน

เช่น เก็บของเล่นหลังเล่นเสร็จแล้วนำเสื้อผ้าที่สวมแล้วไปใส่ตะกร้า เป็นต้น

การให้ลูกช่วยงานบ้าน โดยเริ่มจากสิ่งที่เขาควรต้องรับผิดชอบเอง

ทำให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องหน้าที่ของตนเอง

ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการใช้ชีวิตในสังคม

เมื่อลูกเริ่มโตขึ้นค่อยเพิ่มหน้าที่ภายในบ้านให้เหมาะสมกับวัย ลูกก็จะเรียนรู้ว่าสิ่งต่างๆ

ที่ตนทำมีผลกระทบ ต่อคนรอบข้างอย่างไร

นับเป็นจุดเริ่มต้นของการเอาใจเขาใส่ใจเรา

 

3.ฝึกระเบียบวินัย

ฝึกระเบียบวินัย เพื่อเป็นทักษะการควบคุมตนเอง

และยับยั้งชั่งใจให้แก่…ลูก

นับเป็นพื้นฐานต่อการทนต่อสิ่งยั่วยุต่างๆ ในชีวิตประจำวันซึ่งสามารถทำได้ตั้งแต่เล็ก ๆ อาทิ เช่น

การตื่นนอนและเข้านอนให้เป็นเวลา รับประทานอาหารเป็นเวลาการเก็บของเล่นให้เป็นที่เป็นทาง

หลังเล่นเสร็จแล้ว ไม่รับประทานขนมหรืออาหารในห้องนอน เป็นต้น

 

4.สอนเรื่องอารมณ์ต่าง ๆ

อาทิ เช่น เมื่อลูกร้ อ งไ ห้ที่ไม่ได้ของเล่นอาจบอกลูกว่า…

แม่รู้ว่าลูกกำลังเสี ยใจที่ไม่ได้ของเล่น หรือเมื่อลูกโ ก ร ธที่ถูก แ ย่ ง ขนม ต้องบอกว่า

“ลูกกำลังโ ก ร ธใช่ไหม..”

แต่แม่อย ากให้ลูกหายใจลึกๆ ใจเย็นๆ การสอนเช่นนี้ จะช่วยทำให้ลูกเรียนรู้ที่จะจัดการกับอารมณ์ของตนเอง

เมื่อโตขึ้นและไม่นำอารมณ์ของตนเองมาเป็นข้ออ้างในการ ทำ ร้ า ย คนอื่น

 

5.สร้างแรงบันดาลใจด้วยเรื่องเล่า

สร้าง แ ร งบันด าลใจ ด้วยเรื่องเล่า สำหรับเด็กเล็กโลกของเขายังไม่กว้างใหญ่มากนัก

การเล่าเรื่องราวต่างๆ จากนิทานหรือเกร็ดประวัติศาสตร์อย่างง่ายๆ

เกี่ยวกับบุคคลที่ทำเพื่อผู้อื่นจะช่วยทำให้ลูกเข้าใจเรื่องการช่วยเหลือกันในสังคมได้ดีขึ้น

คนเป็นพ่อแม่อาจถามลูกว่าหากเกิดเหตุการณ์

เหมือนกับในนิทานขึ้นกับลูก ลูกจะทำอย่างไร

ลองฟังคำตอบของลูกแล้วชื่นชม

หรือตั้งคำถามเพื่อชี้แนะแนวทางที่ถูกต้อง

หลีกเลี่ยงที่จะ วิ จ ารณ์ และตัดสินว่าคำตอบของลูก

ถูกหรือผิดเพื่อให้ลูกได้ฝึกคิดด้วยตนเอง

โดยมีพ่อแม่เป็นผู้ชี้นำแนวทางที่เหมาะสม

 

6.พาลูกพบปะผู้ที่คนหลากหลาย

การพาลูกพบคนหลากหลาย นับเป็นการฝึกให้ลูก มีความเห็นอกเห็นใจ ผู้อื่น

และเข้าใจสังคมมากขึ้น คือ ทำให้เขาเห็นว่าในโลกนี้มีคนที่แตกต่าง

หลากหลายทั้งสีผิว เ ชื้ อ ช า ติ ภาษาและความคิดซึ่งสิ่งที่แตกต่าง

เหล่านี้ไม่ได้แปลว่าผิดเสมอไปการพาลูกออกเดินทางท่องเที่ยวได้เห็นวิถีชีวิตผู้คนที่แตกต่าง

พร้อมกับคำชี้แนะที่เหมาะสม

จะทำให้ลูกเข้าใจความเป็นไปของโลกใบนี้ได้ดีขึ้น

 

7.สอนลูกให้รู้จักแก้ปัญหา

บ่อยครั้ง ที่ลูกทำผิ ด พล าด พ่อแม่หลายคนจะใช้วิธี “ตำหนิ” หรือ “ดุ” ลูก

เพื่อไม่ให้ลูกทำผิดอีกซึ่งจะทำให้เด็กคิดว่าการทำผิดเป็นเรื่องใหญ่

และกลัวที่จะทำผิด หรือจะปกปิดความคิดของตนเองโดยการ “โ ก ห ก”

ดังนั้น พ่อแม่ควรเริ่มต้นในการให้อภั ยลูก แล้วชวนลูกแก้ไข้ปัญหา

หลังจากที่เกิดข้อผิ ด พล าด อาทิ เด็กวิ่งแล้วทำน้ำหก พ่อแม่ควรฝึกให้เด็กรับผิดชอบ

ในสิ่งที่ทำ คือ เช็ดน้ำและเก็บแก้วให้เป็นที่หลังจากนั้นชวนให้ลูกคิดว่าครั้งหน้าสามารถระวังอย่างไรให้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก

นอกจากเรื่องที่แม่ต้องสอนลูกแล้ว พ่อแม่ ผู้ปกครอง คนในครอบครัว ก็ต้องเป็นต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็ก

เพราะการเห็นแบบอย่างที่ดีจะทำให้เด็กสามารถจดจำ การทำดีได้มากกว่าการใช้เพียงคำพูด

หากพ่อแม่หมั่นสอน สิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องสอนลูก

ลูกก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีอย่างแน่นอน

ขอขอบคุณ : t h e a s i a n p a r e n t

Load More Related Articles
Load More By Nuttawat Pharawan
Load More In แม่ลูก..

Check Also

8 นิสัยผู้ชาย..ที่ไม่ควรเอาเป็นพ่อของลูก และไม่ควรคบให้ เสียเวลา

ทุกวันนี้ผู้ชายดีมันก็มีน้อย แต่ใช่ว่า จะต้องรีบแ ย่ งก … …