Home แม่ลูก.. 5 วิธี ดุ ลูกของของแม่ที่ดีและไม่ทำร้ า ย จิตใจลูก

5 วิธี ดุ ลูกของของแม่ที่ดีและไม่ทำร้ า ย จิตใจลูก

0 second read
ปิดความเห็น บน 5 วิธี ดุ ลูกของของแม่ที่ดีและไม่ทำร้ า ย จิตใจลูก
0
จิตใจลูก

การสอนลูก อบรมเขาให้ลูกเป็นเด็ ก ที่มีพฤติกร ร มที่ดีและไม่ทำร้ า ย จิตใจลูก

และการเลี้ยง มักจะมาคู่กับการดุลูก แบบไม่ทำร้ า ยจิตใจลูก เพราะพ่อแม่ดุ..ก็เพื่อ

ให้ลูกเกิดการเรียนรู้ จดจำ และนำไปแก้ไข ดุเพื่อให้ลูกเข้าใจว่าในสิ่งนั้น

แต่การดุ การตำหนิลูกหากมันไม่ถูกวิธี จะส่งผลให้ลูกสู ญเสี ยความเชื่อมั่น

ทั้งยังลดคุณภาพ ความสัมพันธ์ในครอบครัวอีกด้วย ฉะนั้นแล้ว หากคุณพ่อคุณแม่

จำเป็นต้องดุ ตักเตือนลูก ก็ต้องมีวิธีทำอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ก็เพื่อให้ลูกๆ เชื่อฟัง

รวมไปถึงไม่ทำร้ า ยจิ ต ใ จลูกด้วย

1.รับฟังเหตุผล ความคิดเห็นในมุมของลูก

เราคนที่เป็นพ่อแม่ ก็อย่ารีบตัดสิน ตำหนิลูก โดยที่ไม่เปิดใจรับฟังอะไร

จากลูกเลยเพราะมันจะทำให้ลูกต่อต้ า นและไม่อย ากอธิบาย ให้คุณฟังแล้ว

คุณควรใช้วิธีพูดคุย ถามลูกว่า ถ้าเกิดทำผิ ดซ้ำๆ จะให้มีวิธีการเตือนการลง

โท ษยังไง เพื่อให้ลูกคิดถึงผลเสี ย และรับผิดชอบในความผิดของตัวเอง

เราต้องฝึกให้เขารู้ถึงสิ่งที่ตามมา

2.อย่ า ดุ ลูก ตอนที่กำลังหงุดหงิด

เพราะหากเป็นเช่นนั้น ลูกจะรู้สึกแ ย่กับความหงุดหงิด ของพ่อแม่ไปด้วย

ฉะนั้น ถ้ารู้สึกหงุดหงิด ก็จงบอกกับลูกว่า “ตอนนี้แม่ หงุดหงิดมาก เดี๋ยวพอ

หายแล้ว แม่จะมาคุยเรื่องนี้กับห นู อีกทีนะลูก” เพราะนอกจากลูกจะไม่ต้อง

รับอารมณ์ของคุณแม่ ลูกยังได้เรียนรู้ การจัดการกับความโก ร ธด้วยนะ

3.ตำหนิที่การกระทำ หาใช่ที่ตัวลูก

พ่อแม่ควรตำหนิ ที่การกระทำของลูกๆ จะดีกว่านะ ไม่ใช่ตำหนิที่ตัวลูก อย่าง

เช่น แม่ไม่ชอบ ที่ลูกแกล้ งน้อง ทำให้ลูกรับรู้ว่า การกระทำเช่นนี้นั้น พ่ อแม่

ไม่ได้ชอบ ไม่ยอมรับ จงปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นซะ และในทางกลับกันนั้น

ถ้าพ่อแม่ตำหนิที่ตัวลูกไปเลยตรงๆ อย่างเช่น “ทำไมเกเรแบบนี้ “ หรือ

“ลู ก แ ย่ มากนะ ที่พูดจาเช่นนี้” อย่างนี้จะส่งผลให้ลูก รู้สึกว่าตัวเอง พ่อแม่ไม่รัก

ลูกจะคิดว่าตัวเองเป็นเด็ กไม่ดี ไม่มีคุณค่าในตัวเอง ท้อแท้ เสี ยความมั่นใจ

และไม่อย ากปรับปรุงตัวเอง และอาจจะเตลิดไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควร

4.หากดุแล้ว ก็บอกสิ่งที่อย ากให้ลูกทำด้วย

เช่น เมื่อลูกคนโต ตี น้ อง แทนที่พ่อแม่จะบอกกับลูกว่า ห้ า ม ตี เปลี่ยนมาเป็น

บอกทางแก้ปัญหาให้ลูกดีกว่า เช่น “ลูกไม่จำเป็น ต้องตีน้อง จากนี้ไปหาก

น้องทำอะไร ให้ไม่พอใจ มาบอกพ่อกับแม่นะ”

เพราะการห้ ามลูก โดยไม่บอกวิธี หากลูกไม่พอใจน้อง ก็จะเป็นแบบเดิมอีก

5.อย่ า ดุ ลูก ต่อหน้าคนอื่น

มันจะทำให้ลูกเสียหน้า เขาจะไม่มีความมั่นใจ อาย และรู้สึกว่า พ่อแม่

ไม่ให้เกียรติ และยังทำให้ลูกรู้สึกว่าคำสอนของพ่อแม่ ไม่มีความหมายเลย

และลูกจะไม่รับฟัง ในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่คอยพร่ำสอนแม้ว่าจะเป็นคำสอนที่ดี

แค่ไหนก็ตาม ลูกก็ไม่สนใจ

แม่ที่มารู้ซึ้งถึงคำว่า “แม่” ได้จริงๆ

ตอนที่มาเป็นแม่..นี่แหละ

รู้ว่าสักวันลูกต้องไปจากแม่..

แต่ช่วงที่ยังอยู่ด้วยกัน แม่ก็

อยากจะดูแลลูกให้ดีที่สุด

ขอขอบคุณ theasianparent

Load More Related Articles
Load More By Nuttawat Pharawan
Load More In แม่ลูก..

Check Also

ลูก ให้เงินแม่แค่เดือนละ 1000 แต่ทำไม…ท่านกลับดีใจมาก

ลูก ๆ ต้องหล่อเลี้ยง หัวใจแม่ ทำทุกเดือน ผลที่ได้มันคุ้ … …