Home ธรรมะ บัตรประชาชน เลขตัวสุดท้าย บ่งบอกว่า..คุณเป็นคนยังไง

บัตรประชาชน เลขตัวสุดท้าย บ่งบอกว่า..คุณเป็นคนยังไง

0 second read
ปิดความเห็น บน บัตรประชาชน เลขตัวสุดท้าย บ่งบอกว่า..คุณเป็นคนยังไง
0
บัตรประชาชน
  • บัตรประชาชน ลงท้ายด้วยเลข 1

เลข บัตรประชาชน ลงท้ายด้วยเลข 1 นี้แสดงถึงความเด็ ดเดี่ ยว ความกล้าหาญในการแสดงออก ความเป็นผู้นำ

หน้าที่การงานจำพวกแนวน่าจะเหมาะสมกับคุณที่สุด เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่น

ให้คำปรึกษาได้ดีจนในบางครั้งคุณอาจจะต้องเ ห นื่ อ ยกับการเข้าไปช่วยเหลือ

คนอื่น บางครั้งอาจจะต้องแบกรับความรู้สึกแทน คุณเป็นคนที่หยิ่งในศักดิ์ศรี

เป็นคนที่หย ามไม่ได้ ไม่ชอบการดูถูก หรือการก้มหัวลดศักดิ์ศรีเพื่อใคร คุณเป็น

คนที่ยอมหั กไม่ยอมงอ แต่ถ้าใครมาดีด้วยคุณก็จะดีกับไปแบบถึงที่สุด แต่ถ้า

ใคร ร้ า ย มาขอบอกเลยว่า เจอดีแน่ ๆ สำหรับความรักคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะ

ให้ความรู้สึกคนข้างๆ ให้ความสำคัญกับความรักมากในระดับหนึ่ง

  • บัตรประชาชน ลงท้ายด้วยเลข 2

เลขนี้แสดงถึงความอบอุ่น ความเป็นมิตรไมตรี บริวาร ผองเพื่อน คุณเป็นคน

ที่ค่อนข้างไม่เด็ ดขาดกับบางสิ่งบางอย่ าง ไม่ชอบการอยู่คนเดียว หากคิดจะ

ลงทุนทำธุรกิจควรลงทุนร่วมกับผู้อื่นไม่ควรทำคนเดียวเพราะจะทำให้เสี ย

ผลประโยชน์ คุณมักจะเป็นที่ต้องตาต้องใจ มีเสน่ห์กับเ พ ศ ตรงข้าม เป็นที่รัก

ของเพื่อนฝูงแต่บางครั้งการมีเสน่ห์ของคุณนั้น ก็อาจจะทำให้คนอื่นมองว่า

คุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะเจ้าชู้ แต่หากใครได้รู้จักคุณจริง ๆ แล้วจะรู้แล้วว่า

“คุณไม่ใช่คนประเภทนั้น”

  • บัตรประชาชน ลงท้ายด้วยเลข 3

เลขนี้แสดงถึงความสุขใจ จะมีปัญหาต่างๆ ในเรื่องที่ผ่านเข้ามาจะเป็นเรื่องที่

ค่อนข้างลำบากใจ อาทิตยาคุณไม่เข้มแข็งพอก็จะไม่สามารถก้าวข้ามผ่าน

ความทุ กข์นี้ไปได้ คุณจะต้องเอาใจใส่ในเรื่องของคู่ครองและครอบครัว

ให้มากกว่าเดิม ให้ ร ะ มั ด ร ะวั ง บุคคลที่สาม จะมาทำให้ครอบครัวแต กแยก

หมายเลข 3 นี้ เป็นเลขแห่งเงารัก เงาร้าง ไม่ควรลงทุนธุรกิจกับคนที่ไม่รู้จัก

หรือธุรกิจที่ให้ผลประกอบการมากเกินกว่าเหตุ เพราะเลขนี้เป็นเลขที่

โดนหลอกง่ายๆ ให้ระวังให้ดีที่สุด คนที่ได้หมายเลข 3 นี้เป็นเลข

แห่งการให้เพียงอย่ างเดียว แต่เมื่อเวลาผ่านไปไม่นาน ผลลัพธ์ ที่คุณได้

สร้างไว้มันจะปรากฏใน “ภายหลัง”

  • บัตรประชาชน ลงท้ายด้วยเลข 4

เลขนี้เป็นตัวเลขแห่งจักรพรรดิ จะมีคนคอยห่วงใย คอยดูแล คอยเอาใจใส่

ทะนุถนอม แต่ก่อนที่จะก้าวเข้ามาถึงจุดนี้ได้นั้นคุณจะต้องเจอจุดที่เหนื่ อย

ย ากลำบากมามากพอสมควร เรียกได้ว่าคุณเปรียบเสมือนแม่ทัพใหญ่

ที่เจออุปสรรคมามากมายสุดท้ายแล้ว คุณจะกลายเป็นคนที่มีอำนาจบาทใหญ่

ในอนาคตหมายเลข 4 เป็นหมายเลขแห่งความสำเร็จ ความยิ่งใหญ่

ความเจริญก้าวหน้าทางการงานและการเงิน ความท้าทาย ถ้าหากว่า

คุณอย ากจะประสบความสำเร็จโดยเร็ว จะต้องกล้าที่จะแสดงออก

และตัดสินใจอย่ างเด็ ดเดี่ยว ด้วยความมีระเบียบวินัยด้วยความที่รู้จริง

ได้เลขนี้จะมีคนมาขอสวามิภักดิ์จะมีคนภักดี ไม่ต้องเป็นห่วงอะไร มีคนคอย สรรเสริญ คอยช่วยเหลือ

  • บัตรประชาชน ลงท้ายด้วยเลข 5

เลข 5 นี้แสดงถึงเลขแห่งเวทมนตร์ เ ส น่หา กับทุกเ พ ศมีความหยิ่งทะนงตนสูง

ไม่ยอมก้มหัวให้ใครง่าย ๆ หากแม้ว่าจะไม่มีทางออก คุณก็จะไม่ยอมเป็นเบี้ ยล่าง

ของใครโดยเด็ ดข าด ตัวคุณเองนั้นเป็นคนที่ช่วยเหลือคนอื่น ม ามาก เป็นคนที่

ให้คำปรึกษาได้ดี แต่พอมีเรื่องทุ กข์ร้อนใจของตัวเอง กลับกลายเป็น

แก้ปัญหาของตัวเองไม่ได้เลยเลข 5 เป็นเลขที่มี ดวงในเรื่องของการทำงาน

เป็น การทำงานส่วนตัว การค้าขาย บุตรธิดา บริวาร สิ่งเหล่านี้จะดี

และส่งผลให้ตัวคุณและคนรอบข้างมีความสุข

  • บัตรประชาชน ลงท้ายด้วยเลข 6

เลขนี้แสดงถึงผู้ที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ผู้ที่ไม่ปล่อยวางอะไรที่มาขวางกั้ น

ผู้ที่ดื้ อรั้ น ผู้ที่อดทน แม้ว่าจะเจอความย ากลำบากมามากมายแค่ไหนก็ตาม

คุณก็สามารถก้าวข้ามผ่านสิ่งเหล่านั้นไปได้อย่ างง่ายดาย ด้วยความที่

เลขนี้เป็นเลขของคนที่มีความอดทน จึงทำให้ประสบความสำเร็จได้

ด้วยความพย าย าม มุมานะบากบั่นของตัวเอง ผู้ใดได้เลขนี้ผู้ใหญ่จะรัก

ผู้ใหญ่ใจเอ็นดู คอยสนับสนุนอยู่ห่าง ๆ แม้ว่าจะไม่ได้เอื้อนเอ่ยวาจาออกไป

แต่เขานั้นจะคอยช่วยเหลือคุณในย ามที่คุณมีปัญหา จะทำให้คุณนั้นสามารถ

รอดพ้นอุปสรรคต่าง ๆไปได้ด้วยดี

  • บัตรประชาชน ลงท้ายด้วยเลข 7

อย่ าได้ปล่อยเวลาอันมีค่าไปให้กับผู้อื่นมากนัก เพราะเลข 7 นี้เป็นเลขแห่ง

การเดินทางเพื่อการค้าขาย จะต้องออกเดินทาง จะต้องพูดคุยอยู่ตลอดเวลา

แล้วจึงจะประสบความสำเร็จให้ร ะ มั ด ร ะ วั งเรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ เกี่ยวกับครอบครัว

และมือที่สามที่กำลังจะเกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดขึ้นไปแล้ว และปัญหาต่างๆ

ที่เกิดในชีวิตของคุณไ ม่ต้องเป็นกังวลหรือวิตกมากนักเพราะทุกอย่ าง จะคลี่คลายได้เอง

  • บัตรประชาชน ลงท้ายด้วยเลข 8

เลขนี้แสดงถึงคนที่มีบุญบารมี เป็นเลขของเส้นวาสนา มีชื่อเสียงเงินทอง

หลายคนจะต้องได้ประจักษ์และรับรู้ เป็นคนที่กล้าเปิดเผย กล้าแสดงออก

ไม่มีลับลมคมใน เป็นคนที่ซื่อตรงไม่คิดคดท รย ศ รักเพื่อน รักฝูง มีความ

จริงใจที่ดีให้กันเสมอเป็นผู้ให้ที่ดี ให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนในบั้นปลาย

ชีวิตจะเป็นคนที่มีฐานะดี วงศ์ตระกูลจะมีชื่อเสียง เป็นที่นับหน้าถือตาของบุคคล

ทั่วไป ยิ่งถ้าเป็นคนที่ชอบทำบุญสร้างกุศลแล้วด้วยนั้น สิ่งที่คุณรอคอยจะ

เข้ามาในชีวิตคุณอีกในไม่ช้า

  • บัตรประชาชน ลงท้ายด้วยเลข 9

เลข 9 เป็นเลขแห่งความยิ่งใหญ่ เป็นเลขแห่งอำนาจบารมีหากได้เป็นผู้นำ

มักจะชอบทำงานด้วยส ม อ ง มากกว่าคำพูดจะเป็นนักคิดวิเคราะห์

นักวางแผนที่ดี เป็นเจ้าคนนายคน มีคนสรรเสริญเยินยอ มีจิตสัมผัสที่แปลก

เหนือผู้อื่น เหมือนกับว่าได้รับรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า หรือได้รับรู้ถึงเหตุการณ์

ภายในไม่กี่วินาทีที่กำลังจะมาถึง ใครได้หมายเลข 9 นั้นจะเป็นผู้ที่อยู่เหนือโชคลาภ

เพราะว่าตัวคุณเองนั้นเป็นคนที่มีบุญมาแต่กำเนิด สวรรค์ชั้นฟ้าได้โปรดให้คุณมี

ความรุ่งเรือง ความสุขก ายสบายใจตั้งแต่แรกต้น ถึงแม้ว่าบางคนอาจจะ

ลำบากมาก่อนก็ตาม แต่สุดท้ายแล้ว เมื่อถึงเวลาของคุณ ดวงก็จะเปิดให้คุณได้เจอกับสิ่งที่ดีงามอย่ างแน่

  • บัตรประชาชน ลงท้ายด้วยเลข 0

เลข 0 เลขนี้เป็นเลขแห่งความเชื่อมั่นในตัวเองสูง เป็นคนที่มี เมตตา

และคุณธรรมสูงมาก มีจิตใจดีมีความรับผิดชอบ และผู้อื่นฉลาด รอบคอบ

ปราดเปรื่อง มีไหวพริบปฏิภาณอันยอดเยี่ยมเสมอเปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์

เป็นบุคคลแถวหน้าที่เหมาะกับการเป็นผู้นำ ได้การยอมรับจากผู้อื่น

แต่ให้ร ะมั ดร ะวั ง จุดอ่อนให้ดี นั่นก็คือ ในเรื่องของการช่วยเหลือคนอื่นมาก

เกินไป อย่ าง เช่นในเรื่องของการให้ยืมเงิน เพราะสุดท้ายแล้วจะไม่ได้คืน

อาจจะเสี ยเพื่อนดีๆไปเลยก็ได้

Load More Related Articles
Load More By Nuttawat Pharawan
Load More In ธรรมะ

Check Also

8 นิสัยผู้ชาย..ที่ไม่ควรเอาเป็นพ่อของลูก และไม่ควรคบให้ เสียเวลา

ทุกวันนี้ผู้ชายดีมันก็มีน้อย แต่ใช่ว่า จะต้องรีบแ ย่ งก … …