Home ข้อคิด 6 ข้อ การสอนให้ลูก ประหยัด…รู้จักใช้เงินอย่างมี คุณค่า

6 ข้อ การสอนให้ลูก ประหยัด…รู้จักใช้เงินอย่างมี คุณค่า

7 second read
ปิดความเห็น บน 6 ข้อ การสอนให้ลูก ประหยัด…รู้จักใช้เงินอย่างมี คุณค่า
0
ประหยัด

ตั้งแต่มีลูกก็ ประหยัด ขึ้นเยอะ ไม่กล้าฟุ่มเฟือย เพราะกลั วลูกมีไม่พอใช้

แม้ทุกวันจะต้องเหนื่อยแค่ไหน แต่เพื่อลูกแล้วจะไม่ทำหน้าที่ตกหล่นบกพร่ อง เ.ด็ดขาด

1.อย่ าให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่ลูก

อ ย่ าไปให้ทุกสิ่งทุกอย่ า ง ที่พวกเขาต้องการ เพราะเด็กที่เติบโตมาด้วยการที่มี

ครบทุกสิ่งทุกอย่ า งอย ากได้อะไรก็ได้หมดจะไม่เห็นคุณค่าของเงิน ดังนั้น ทางที่ดี

คุณควรสอนให้ พวกเขารู้จักการออมเงินเพื่อซื้อ ของที่อย า กได้เองตั้งแต่ยังเด็กๆ

2.สอนลูกให้มีความรับผิ ดชอบ

ควรสอนลูกๆ ให้มีความรับผิดชอบตั้งแต่เด็ก ดังคำกล่าว อันลือลั่นที่กล่าวว่า…

“จงอย่าถามว่าประเทศของท่านจะทำอะไร เพื่อท่าน แต่จงถามว่าคุณสามารถ

ทำอะไรให้กับประเทศ” ดังนั้นในเรื่อง ของการเลี้ยงลูก เราจึงควรสอนลูกๆ

ให้มีความรับ ผิ ดชอบ ทั้งในเรื่องของการเงิ น การใช้ชีวิต รวมถึงหน้าที่ ที่พึง

กระทำต่อสังคมด้วย ไม่ควรสอนให้พวกเขาเอาแต่ร้องขอ และรอคอยแต่การช่วยเหลือ

3.สอนลูกให้รู้จักงบประม าณ

งบประมาณอาจ เป็นเรื่องที่หนัก และย า กเกินไป สำหรับเด็กเล็กๆ แต่สำหรับ

เด็กโต คุณสามารถสอนพวกเขาได้ เพราะการสอนเรื่องงบประมาณ เป็นการทำ

ให้ลูกของคุณรู้จัก การใช้เงินการวางแผนและมีความเป็นผู้ใหญ่ ในเรื่องของ

การใช้เ งิ น ซึ่งพวกเขาจะสามารถรู้ว่ามีงบประมาณ เท่าไหร่ที่จะสามารถใช้ซื้ อ

สิ่งของได้และเ งิ นจะเหลือเท่าไหร่พวกเขา จะเรียนรู้วิธีคิดอย่ าง รอบคอบ

และรู้ว่าสิ่งไหนควรซื้อ ไม่ควรซื้อ

4.อย่ าปล่อยให้ลูกเรียนรู้เอาเองการสอนให้ลูกรู้จักการใช้เงินเป็น

ไม่ควรอย่ า งยิ่ง ที่จะปล่อยให้พวกเขาเรียนรู้กันเอง แบบคำพูดที่ใคร

หลายคนชอบพูดว่า “เดี๋ยว…โตขึ้นเขาก็รู้เองแหละ” เพราะเด็กๆ จะเติบโตขึ้น

ไปเรื่อยๆ พวกเขามีหลายสิ่งหลายอย่ า ง ที่ต้องคิด ต้องทำ บางครั้ง ทำให้

ในเรื่องเ งิ น พวกเขาจะละเลยไม่คิด ให้รอบคอบและไม่รู้ว่าอะไรจะตามมาบ้ าง

ดังนั้น จึงเป็นการสมควรอย่ า งยิ่งที่คุณจะสอนให้ พวกเขารู้จักการใช้เ งิ น

ตั้งแต่เนิ่นๆ อ ย่ าให้พวกเขาไปเรียนรู้ เอาเมื่อตอนที่สายไปแล้วเลย

5.ปล่อยให้ลูกเรียนรู้จากความ ผิ ดพลาด

ข้อนี้ตรงข้าม กับข้อที่แล้วนะครับ ตรงที่ว่า ไม่ควรเลี้ยงลูก “แบบไข่ในหิน”

คุณพ่อคุณแม่ควรปล่อยให้ พวกเขาเรียนรู้ด้วยตัวเองบ้ างแต่เฉพาะเรื่องที่

ไม่หนักหนา ส า หั ส เกินไปเท่านั้นการไม่ยอมเปิดโอ ก า สให้เด็กๆ ของคุณ

รู้จักความ ผิ ดพลาดเลยอาจกลายเป็นหาย นะ ของพวกเขาในอนาคต

6.อย่ าสอนลูกให้ลุ่มหลงกับวัตถุ

หากอย า กให้ลูกๆ ของคุณใช้เ งิ นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การสอนพวกเขา

ไม่ให้ลุ่มหลงกับสิ่งของวัตถุ หรือเป็นพวกวัตถุนิยมเช่น เห็นเพื่อนบ้ านซื้ อ รถ

ก็ไปซื้ อ ตามเขา ทั้งๆ ที่ รถคันเก่าก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ เป็นต้น เราควรสอนให้

พวกเขาเห็นคุณค่า ของเงินทุกบาทไม่ตามแฟชั่นจนเกินไป และไม่มองคนที่

ภายนอก รวมถึงไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น

“การสอนลูก..เรื่องเงิน ถือเป็นสิ่งที่สำคัญ ที่ควรปลูกฝังให้ลูกตั้งแต่วัยเด็ก

และให้ลูกได้เรียนรู้เรื่องเงิน เพื่อสร้างนิสัยทางการเงินที่ดีสำหรับอนาคต”

 

ขอขอบคุณที่มา : m o n e y g u r u

 

Load More Related Articles
Load More By Nuttawat Pharawan
Load More In ข้อคิด

Check Also

8 นิสัยผู้ชาย..ที่ไม่ควรเอาเป็นพ่อของลูก และไม่ควรคบให้ เสียเวลา

ทุกวันนี้ผู้ชายดีมันก็มีน้อย แต่ใช่ว่า จะต้องรีบแ ย่ งก … …