Home ข้อคิด (อยู่แบบจนๆ แล้วคุณจะรวย) คนไม่เคยจน ไม่รู้หรอกว่า..”ความจน” มันน่ า ก ลั วขนาดไหน…

(อยู่แบบจนๆ แล้วคุณจะรวย) คนไม่เคยจน ไม่รู้หรอกว่า..”ความจน” มันน่ า ก ลั วขนาดไหน…

0 second read
ปิดความเห็น บน (อยู่แบบจนๆ แล้วคุณจะรวย) คนไม่เคยจน ไม่รู้หรอกว่า..”ความจน” มันน่ า ก ลั วขนาดไหน…
0

“อยู่อย่างคนจน จะไม่มีวันจน”  ยังไม่รวย… “อยู่อย่างคนรวย จะไม่มีวันรวย”

ดึงสติของตัวเองเอาไว้เป็นอีกหนึ่งบทความที่ให้ข้อคิดดีๆ สำหรับใครบางคน

ในหลายครั้งที่เรามักจะได้ยินกันอยู่บ่อยว่าหากใช้ชีวิตแบบคนจนคุณก็จะไม่มีวันจน

ซึ่งนี่คือ “คำพูด” ที่มีพ่อแม่หลายคนมักจะใช้สั่งสอนลูกอยู่เสมอเพราะว่าคนสมัยก่อนต้องใช้ชีวิตอย่างประหยัด

และผ่านความย ากลำบ ากมาจึงรู้ว่าถ้าหากใช้เงินอย่างฟุ่ มเฟื อ ย มากเกินไปก็จะไม่เหลือเก็บ

“ใช้ชีวิตแบบคนจนๆ แล้วคุณจะไม่มีวันจน”

เป็นคำพูดที่คนสมัยก่อนมักใช้สอนลูกหลาน คนสมัยก่อนจะประหยัดอาจจะเพราะ

เคยผ่านความลำบากมาก่อน แต่ ที่จริง! ก็ไม่น่าจะแบ่งว่าเป็นคนสมัยก่อนหรือสมัยนี้

เพราะเป็นเรื่องของปัจจัยบุคคลมากกว่า เชื่อว่า คนยุคใหม่เองก็มีไม่น้อยที่รู้จักใช้เงิน

แบ่งเงินเก็บออมไม่จำเป็นว่า มีมากต้องใช้มาก เพียงแต่ด้วยความที่โลกเราอยู่ในยุคของทุนนิยม

ที่เน้นเรื่องของการบริโภคนิยมเป็นที่ตั้ง ผู้คนเชื่อว่าความสุขจะเกิดขึ้นได้จากการใช้เงิน

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินหรือเที่ยวก็เลยจัดกันเต็ม (ไม่มีแล้วสำหรับคำว่าลำบากก่อนสบายทีหลัง)

เพราะ ต้องการสบาย ตั้งแต่วันนี้เลย ผู้คนในยุคนี้มีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายเงิน เพื่อ ซื้ อ ค ว า ม สุ ข

มากกว่าคนในอดีต นี่เป็น “ความจริง” ที่ทุกคนก็รู้ดี !

เพียงแต่บางครั้งเราต้องเหมือนหยุดคิด หรือ มีเบรกตัวเองไว้บ้าง

การไป อ่ า น เจอประโยคที่เป็นข้อคิดหรือคติทำให้เราหยุดหันมาทบทวนพฤติ ก ร ร มของตัวเอง

ว่ามีอะไรที่มากหรือน้อยเกินไป แล้วก็ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความสมดุลมากขึ้น

เหมือนอย่างที่ชาวพุทธยึดเรื่องการเดินทางสายกลางน่าจะเป็นความสุขที่แท้จริง มากกว่า

“บางคนที่ยังเรียกตัวเองว่า ไม่มี หรือ จน”

อาจจะเถียงว่า.. ไม่ต้องใช้ชีวิตแบบจนก็ถูกบั ง คั บ ให้ต้องมีชีวิตแบบจน ๆ อยู่แล้วล่ะ

ถ้าความคิดเริ่มต้นของคุณ เป็นแบบนี้ แสดงว่าคุณไม่รู้ถึงความหมายเบื้องลึก

เบื้องหลังของข้อความนี้ นำไปคิดและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับชีวิต

“ใช้ชีวิตแบบจน แล้วคุณจะไม่มีวันจน”

การใช้ชีวิตแบบคนจนไม่ได้หมายถึง ให้เราต้องไปตกระกำลำบาก กิน อ า ห า ร ราคาถูก

ใส่เสื้อผ้าเก่า ๆ ข าด ๆ แต่หมายถึงเราต้องรู้จักเลือกกิน เลือกใช้ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่กินทิ้งกินขว้าง

หรือมีข้าวของมากมายเกินความจำเป็น ยกตัวอย่างง่าย ๆ เช่น

“เราไม่จำเป็นต้องไขว่คว้าหาของเหล่านี้”

มาเป็นเจ้าของให้ลำบากเลือกที่จะเป็น และใช้ชีวิในแบบของตัวเองที่เหมาะสม กับ ฐานะ

และรายได้ของเราไม่สร้างหนี้แล้วเราก็จะไม่มีวันจนจริง ๆ ค่ะ ถึงเราจะไม่ได้มีมากเท่าคนอื่น

แต่มั่นใจได้เลยว่าเราจะไม่จนแน่ ๆการใช้ชีวิตแบบพอเพียง หรือ ในความหมายแบบจน ๆ

นี่แหละ.. ที่จะบ่มเพาะกลายเป็นนิสัยที่ติดตัวของเราไป เราจะไม่รู้สึกว่าขาดอะไร

แต่เมื่อไหร่ที่เราได้อะไรมาเพิ่ม มันจะเป็นความรู้สึกที่ดีมาก ๆตรงกันข้าม

ถ้าเราใช้ชีวิตเกินๆ อยู่ตลอดถึงเวลาที่เราต้องข าด มันจะเป็นความรู้สึกที่ดีได้อย่างไร

เปรียบเทียบง่าย ๆ ถ้าเรา กิ น อ า ห า ร ในห้างทุกมื้อกับเลือกกิน 2-3 มื้อต่อสัปดาห์

มื้อไหนที่จะสร้างความสุขและความประทับใจให้เราได้มากกว่ากัน แถมเงินยังเหลือ

ติดกระเป๋ามากกว่า อีกด้วยไม่จนกรอบก่อนสิ้นเดือนแน่

“ถ้าวางแผนให้ดี ๆ นี่เป็นตัวอย่างง่าย ๆ”

ใครไม่เคยจนมาก่อน ก็คงย ากที่จะรู้ว่าความจนมันน่ากลัวขนาดไหน

และนี่เอง ที่เป็นที่มาของสิ่งที่รุ่น พ่อ แม่ ปู่ ย่ า ต า ย า ย เรา พ ย า ย า ม สอนอยู่เสมอ

ไม่ฟุ่มเฟือยเป็นพื้นฐานไว้ก่อน จากนั้นที่สำคัญ คือ ต้องรู้จักคิดเพื่อต่อยอดสร้างความก้าวหน้าขึ้นไปให้ได้

ถ้าเรารู้จักใช้ชีวิตแบบ “คนจน” ในความหมายที่ว่า.. ใช้ให้จ่ายน้อยกว่า ที่หามาได้ “แบบนี้ไม่มีวันจน” แน่ ๆ

แต่ถ้ายังใช้เงินมากเกินกว่าที่หามาได้..ใช้เงินแบบคนรวยทั้งที่ไม่ใช่คนรวย คุณก็จะ “จนอยู่แบบนี้ “

การที่เราใส่เสื้อผ้าราคาถูก ไม่มียี่ห้อ

ไม่ได้หมายความว่า “เราจน”

แต่เรามีครอบครัวที่ ต้องดูแล ไม่จำเป็น

ต้องทำให้ คนในสังคมประทับใจก็ได้

เชื่อสิคะ! ว่าคุณจะไม่มีวันจนค่ะ

Load More Related Articles
Load More By Nuttawat Pharawan
Load More In ข้อคิด

Check Also

ลูก ให้เงินแม่แค่เดือนละ 1000 แต่ทำไม…ท่านกลับดีใจมาก

ลูก ๆ ต้องหล่อเลี้ยง หัวใจแม่ ทำทุกเดือน ผลที่ได้มันคุ้ … …