Home การงาน 7 ลักษณะคนที่เก่ง ฉลาดจริง อยู่ในที่ทำงาน เขาจะลักษณะแบบนี้

7 ลักษณะคนที่เก่ง ฉลาดจริง อยู่ในที่ทำงาน เขาจะลักษณะแบบนี้

4 second read
ปิดความเห็น บน 7 ลักษณะคนที่เก่ง ฉลาดจริง อยู่ในที่ทำงาน เขาจะลักษณะแบบนี้
0

ความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นเอง มันถูกทําให้เกิดขึ้น

1. คนปรับตัวได้ดี ในทุกช่วงเวลา

หมายถึงคนที่สามารถ ทำงานกับคนอื่นได้ แบบที่รู้วิธีการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมเหล่านั้น ทั้งยังเต็มใจ

ที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และยังรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้แบบที่ไม่กังวัลต่อหน้าที่ ที่อาจเพิ่มขึ้นนั้น

ซึ่งคนที่ปรับตัวได้ดี จะประสบความสำเร็จได้เร็วกว่าคนที่ อยู่แต่สภาพแวดล้อมเดิมๆ กับงานเดิมๆ

2. เป็นคนมีความมุ่งมั่น

คนที่แสดงออก ถึงความมุ่งมั่นมีการวางเป้าหมายในการทำงานชัดเจน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการทำงาน

ทั้งยังแสดงออกให้เห็นถึงความพย าย ามที่จะทำให้งาน ประสบความสำเร็จได้ หากงานมีปัญหา

ก็พย าย ามหาทางแก้ไข และเวลาที่ได้รับมอบหมาย งานให้แล้ว มักจะไม่ทำให้เจ้านายผิดหวัง

3. การมีทัศนคติที่ดี

คือคนที่มองโลกในแง่ดี มองเห็นโอกาสอยู่เสมอ เข้าใจผู้อื่นดี ส่วนใหญ่เวลาทำงานคนกลุ่มนี้จะทำได้ดี

มากกว่า คนที่มีทัศนคติด้านลบ ๆ เพราะจากการมีใจที่เปิดกว้างไม่ตั้งแง่ก่อนทำไม่ค่อยมีปัญหา

ขัดแย้ งกับใคร ยินดีช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานอย่างเต็มใจ เปิดใจยอมรับในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และยินดีแก้ไข

ให้ถูกต้อง

4. ความคิด เป็นเลิศ

คือคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ในการแก้ไขปัญหา หรือคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆที่สามารถนำพา องค์กรให้เติบโต

ไปสู่ความสำเร็จที่มากขึ้นได้แต่หากคิดอยู่แต่ในกรอบเดิมๆ คุณก็จะไม่ใช่คนพิเศษ ที่องค์กรต้องการ

อีกต่อไป

5. การมีความรับผิดชอบ

เพราะมันเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะถ้าได้รับมอบหมาย งานมาแล้วก็ทำให้สำเร็จดังนั้น ถ้าได้รับมอบหมาย

งานอย่ างใดอย่ างนึง คุณควรรับผิดชอบตัวเอง ทำงานได้โดย ไม่ต้องให้หัวหน้ามาคอยกำกับ หรือคอย

ตามงาน

6. ทำ มากกว่าที่สั่ง

เพราะคนประเภทนี้จะมีความรอบคอบ นำเสนอผลงานได้ มากกว่าที่ได้รับมอบหมายไม่จำเป็นต้องทำงาน

ซ้ำหลายครั้งหรือต้องให้สั่งหลายๆ รอบ เช่น หัวหน้าให้ไปดูว่า มีลูกแมวที่เพิ่งคล อ ด ออกมากี่ตัว

ถ้าไม่มีคุณสมบัติในข้อนี้ก็จะนับแค่จำนวน แล้วมาบอกแค่นั้น แต่คนที่มีคุณสมบัตินี้ จะนับจำนวนและ

สามารถบอกลักษณะของลูกแมว แต่ละตัวได้ด้วย

7. การทำงานเป็นทีม

แม้คุณเป็นคนที่เรียนเก่ง มีความสามารถ แต่เมื่อไม่มีทักษะในการทำงานเป็นทีมแล้วล่ะก็…

จะไม่สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ ฉะนั้น การที่จะทำงานให้สำเร็จลุล่วง บางทีมันจำเป็นต้องมีทีมที่ดี

เพื่อช่วยให้ผลงานออกมาดี แม้ในบางครั้ง การทำงานคนเดียวจะทำให้ออกมาในรูปแบบที่คิดไว้ก็ตาม

แต่การทำงานเป็นทีม ยังมีความสำคัญกับทุกองค์กรอยู่ดีเมื่อคุณมีคุณสมบัติครบทั้งหมดนี้

ไม่ว่าคุณจะไปสมั ค รงานที่ใด จากเดิมที่องค์กรต้องเป็นฝ่ายเลือกคุณ แต่คุณเองจะกลายเป็นฝ่าย

ที่สามารถเลือกองค์กรได้เช่นกันนะ

เพราะชีวิตที่ดีของคุณเริ่มต้นได้ทุกวัน แค่ควบคุมอารมณ์ให้ได้

และปรับชีวิตในแต่วันอย่างรอบคอบมีสติ

ขอขอบคุณ j o b b k k

Load More Related Articles
Load More By Nuttawat Pharawan
Load More In การงาน

Check Also

8 นิสัยผู้ชาย..ที่ไม่ควรเอาเป็นพ่อของลูก และไม่ควรคบให้ เสียเวลา

ทุกวันนี้ผู้ชายดีมันก็มีน้อย แต่ใช่ว่า จะต้องรีบแ ย่ งก … …